waterzuivering
>home>activiteiten>waterzuivering

Tegen 2012 is iedere particulier en ieder bedrijf verplicht een waterzuivering te plaatsen wanneer de afvoer van het afvalwater gelegen is in een zone C-gebied, dit is waar het rioleringsnet niet voorzien is. Deze installatie is bedoeld voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater en heeft verschillende redenen. Enerzijds is er het hygiŽnisch aspect, anderzijds het milieuaspect.

Het milieu heeft wel een zelfreinigend vermogen, maar dit is enkel voldoende bij beperkte lozing. Wanneer er te veel lozing gebeurt, komen te veel schadelijke stoffen in het milieu terecht en dit gaat na verloop van tijd zijn tol eisen bij de fauna en flora.

Afhankelijk van de omvang en de samenstelling van een lozing en het gewenste effect van de zuivering kan voor verschillende technieken gekozen worden of voor combinaties hiervan.

Onze installaties voldoen zowel aan de Waalse als Vlaamse normen.

Het systeem

De waterzuivering gebeurt bij Gaby NV in een systeem bestaande uit (meestal) 3 polyethyleenvaten. Om de plaatsing vlot te laten verlopen zijn de 3 vaten op voorhand met elkaar verbonden bij de productie. Er bestaat ook een ď3 in 1Ē-versie.
waterzuiveringsstation
Het waterzuiveringsstation wordt onder de grond geplaatst op een vorstvrije diepte. Voor de plaatsing wordt rekening gehouden met de helling van de aflopen en de uitloop naar sloot of gracht. Verder bestaat het systeem uit een sturingskast met beluchtingspomp, PLC-sturing en pompbeveiliging.
Er wordt ook een extra verluchting voorzien om de goede werking van het systeem mogelijk te maken. De sturingkast wordt zo dicht mogelijk bij het station geplaatst. Dit kan buiten in een aangepaste kast of dit kan binnenshuis, maar er moet rekening gehouden worden met de maximale afstand tussen station en sturingskast (15m).
schema van de waterzuiveringsinstallatie
De zuivering zelf gebeurt door micro-organismen, die in de beluchtingstank bijgevoegd worden. Deze levende organismen verzekeren een goede werking bij gebruik, maar sterven af door ondermaats gebruik van het systeem of door een te grote lozing van chemicaliŽn, medicijnen e.d.

Onderhoud

Het systeem dient regelmatig onderworpen te worden aan een visuele controle door de gebruiker zelf. Wanneer er geurhinder of vuilophoping waargenomen wordt dient de gebruiker dit te melden aan zijn IBA-installateur (IBA: Individuele Behandeling van Afvalwater). Om een goede werking te blijven verzekeren dient men ook een jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren met als optie een 2de visuele controle door zijn IBA-installateur.

Premies

Heel wat gemeenten geven subsidies voor de aanleg van een IBA. Het bedrag en de voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Wanneer deze gemeenten ook nog de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben, doet het Vlaams Gewest er vaak nog een subsidie bovenop. De aanvraag en de uitbetaling van deze gewestelijke subsidie verloopt ook via de gemeente. Om te weten of u in aanmerking komt, kunt u het best contact opnemen met de milieudienst of met de technische dienst van uw gemeente. Het Vlaams Gewest geeft een subsidie die maximaal 1.000 Ä bedraagt en nooit meer kan zijn dan de subsidie van de gemeente. Ook de provincie kan een subsidie geven. (bron: Waterloket)